VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

آخرین اخبار

تصویر
آگهی فراخوان پیمانکار
پنجشنبه, 06 شهریور 1393
تصویر
آگهی فراخوان پیمانکار- مزایده 2
سه شنبه, 04 شهریور 1393
تصویر
آگهی فراخوان پیمانکار- مزایده
سه شنبه, 04 شهریور 1393
بسمه تعالی آگهی فراخوان پیمانکار سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استناد... ادامه مطلب...
تصویر
ایمن سازی و اخذ گواهی های استاندارد ملی ایران در دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود در دستور کار
سه شنبه, 04 شهریور 1393
ایمن سازی و اخذ گواهی های استاندارد ملی ایران در دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود در... ادامه مطلب...
پروژه های دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود ارزیابی کیفی می شوند
سه شنبه, 04 شهریور 1393
پروژه های دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود ارزیابی کیفی می شوند به گزارش روابط... ادامه مطلب...

درباره مجموعه تفریحی زاینده رود

استان اصفهان از سه جهت جغرافيايي در محاصره كوير قرار گرفته است و از سمت غرب و جنوب غرب كه رودخانه زاينده رود از آن سرچشمه مي گيرد تنها كريدور و طبيعي بوده كه ييلاقات اصفهان در آن قرار گرفته .

به دليل وجود رودخانه زاينده رود در سالهاي قبل و بعد ازانقلاب اكثر صنايع در حاشيه اين رودخانه قرار گرفته اند.جهت وزش باد در اصفهان از جنوب غرب به شمال شرق مي باشد و متأسفانه آلايندگي اين صنايع با يك كمان بر روي شهر اصفهان منتقل مي شود، موقعيت اقليمي شهر اصفهان بدليل جريان ضعيف باد اين آلايندگي را تشديد مي كند.